Robert Haukeland

Robert Haukeland

Advokat Robert Haukeland begynte sin karriere som politijurist i påtalemyndigheten, først som politifullmektig ved Vestoppland politidistrikt og deretter som politiadvokat ved Hordaland politidistrikt. Haukeland har også erfaring som dommerfullmektig, bland annet ved Stavanger tingrett. Han har også arbeidet som kontraktsjurist i Fabicom og som advokat i Deloitte Advokatfirma i Stavanger. Haukeland arbeider innefor et bredt saksfelt med hovedvekt.

 

Arbeidserfaring:

Politifullmektig Vestoppland politidistrikt i 2006

Politiadvokat Hordaland politidistrikt i 2007

Dommerfullmektig Haugaland tingrett 2007 – 2008

Dommerfullmektig Stavanger tingrett 2009 – 2010

Advokat Delioitte Advokatfirma AS – 2010 – 2011

Fabricom AS i 2012- 2013

Advokat i egen praksis, 2014 –

 

Hovedarbeidsområder:

  • Avtale – og kontraktsrett
  • Selskapsrett
  • Konkurs – og insolvensbehandling
  • Strafferett
  • Arbeidsrett