Fagområder

Advokatene tar oppdrag innfor disse rettsområder:

  • Arbeidsrett herunder bistand ved oppsigelse og avskjed
  • Arverett herunder arveplanlegging og arveoppgjør – privat skifte av dødsbo og opprettelse av testament
  • Familierett, inkludert ektepakter, samboeravtaler, og økonomisk oppgjør etter avsluttet ekteskap eller samboerforhold – herunder skjevdelingsspørsmål og vederlagskrav

 

  • Fast eiendoms rettsforhold – slik som naboforhold, plan- og reguleringsrett, ekspropriasjon og husleie
  • Konkursrett, inkludert gjeldsforhandling for bedrifter. Kontorets advokater har til enhver tid en portefølje av konkursbo der advokaten av tingretten er oppnevnt som bostyrer
  • Kontraktsrett, herunder bistand til kjøper eller selger i forbindelse med mislighold (mangler eller forsinkelse) av avtaler om kjøp og salg av fast eiendom, løsøre, bustadoppføring eller håndverkertjenester

 

  • Selskapsrett Skatt- og merverdiavgift
  • Strafferett – kontoret har en rekke oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat

Voldsoffererstatning Kontorets advokater har også omfattende prosedyreerfaring fra domstolene og kan prosedere saker for alle norske domstoler.