Sveinung Eliassen

Sveinung Eliassen (f. 1968)

Advokat Sveinung Eliassen har Møterett for Høyesterett. Han arbeider mest med saker som omhandler fast eiendom og kontraktsrett, herunder også plan- og bygningsrett, ekspropriasjonssaker, nabotvister og saker som gjelder mangelskrav i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Han har også en omfattende erfaring med prosedyre for domstolene, både i sivile- og straffesaker.

 

Juridisk embetseksamen i 1992

Advokatfullmektig, Stavanger 1993

Dommerfullmektig, Sandefjord 1993 – 1996

Advokatbevilling siden 1995

Ansatt advokatfullmektig og advokat i Stavanger 1996 – 2003

Advokat i egen praksis i Sandnes 2003 –

 

Hovedarbeidsområder:

  • Eiendom og kontraktsrett
  • Plan- og bygningsrett
  • Ekspropriasjonssaker
  • Nabotvister – mangelskrav i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom.