Barnerett

Ved skilsmisse og samlivsbrudd kan det bli spørsmål om hvor barna skal bo fast og hvor mye samvær foreldrene skal ha.

Dette kan være krevende saker med et visst konfliktnivå. Å ha en advokat å rådføre seg med og vite hvor man står, kan lette prosessen.

Vårt kontor fører barnefordelingssaker jevnlig for domstolene og vi har nedslagsfelt fra Ryfylke og Stavanger i nord til Egersund og Lund i sør.

Ta kontakt med våre kontor i Sandnes og Egersund, så skal vi se hva vi kan hjelpe deg med.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema