Barnevern

Har barnevernet tatt kontakt med din familie og du er usikker på hva som skjer?

Våre advokater har bred og lang erfaring innenfor barnevern, og kan bistå ved alle sider av prosessen. Dette omfatter blant annet:

  • Bekymringsmelding
  • Undersøkelsessak
  • Akuttvedtak
  • Omsorgsovertakelse
  • Gjenforening
  • Adopsjon

Vårt kontor representerer både det offentlige og private parter i barnevernssaker, og har innsikt fra begge sider.

Det offentlige vil i de fleste tilfeller dekke utgifter til advokat og det kan være klokt å ha fagpersoner å rådføre seg med tidlig. Ta kontakt med våre kontor i Sandnes og Egersund for en uformell samtale.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema