Aleksander Steinsvåg

Aleksander Steinsvåg

 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2009-2015

Årsstudium i filosofi, Universitetet i Agder, 2011-2012

 

Arbeidserfaring:

Advokat, Advokat Tor Inge Borgersen AS, 2019-

Advokatfullmektig, Advokat Tor Inge Borgersen AS, 2017-2019

Rådgiver, Fylkesmannen i Rogaland, 2015-2017

 

Hovedarbeidsområder:

  • Plan og bygningsrett
  • Tingsrett
  • Faste eiendommers rettsforhold
  • Straffesaker
  • Bistandsadvokat
  • Arv og skifte