Kjell Holst Sæther

Kjell Holst Sæther

Advokat Kjell Holst Sæther har særlig bistått flere kommuner, privatpersoner og firmaer gjennom mange år. Han er i tillegg  forsvarer i straffesaker for Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.