Kristine Yrke

Kristine Yrke (f. 1988)

Permisjon

Utdannelse:

Sosiologi, Universitetet i Stavanger, 2007-2008

Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, vår 2013

 

Arbeidserfaring:

Advokat, Advokat Tor Inge Borgersen AS, 2016-

Advokatfullmektig, Advokat Tor Inge Borgersen AS, 2015 – 2016

Førstekonsulent, Statens sivilrettsforvaltning, august 2013-2015

 

Verv:

Medlem i Yngre advokater Sør-Rogaland krets, Advokatforeningen 2017-

 

Hovedarbeidsområder:

  • Strafferett – forsvarer og bistandsadvokat – Voldsoffererstatning
  • Familierett – Skjevdeling – Samlivsavtaler
  • Arverett – Testament – Privat skifte av dødsbo
  • Barnevern
  • Arbeidsrett