Ragnhild Askeland

Ragnhild Askeland

Ragnhild Askeland bistår med rådgivning og prosedyre for både offentlige og private parter.

Hun arbeider hovedsakelig med barnevern- og familierett, samt problemstillinger innen fast eiendom. Askeland har tidligere erfaring som jurist i offentlig forvaltning, med særlig vekt på forvaltningsrett og plan- og bygningsrett.

Arbeidserfaring:

  • 2022 – Advokat hos Advokatene Borgersen, Steinsvåg & Sæther
  • 2019 – 2022 Advokatfullmektig hos Advokatene Borgersen og Sæther
  • 2015 – 2019 Seniorrådgiver og prosjektansvarlig, Statsforvalteren i Rogaland

Utdanning:

  • Mastergrad i rettsvitenskap, 2015, Universitetet i Bergen
  • Valgfag innen sjørett, 2014, University of Southampton