Ragnhild Askeland

Ragnhild Askeland

 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap med tillegg av valgfag, Universitetet i Bergen 2009-2015

Valgfag innen sjørett, University of Southampton september 2013 til januar 2014

Arbeidserfaring:

Advokatfullmektig, Advokat Tor Inge Borgersen AS, 2019 –

Seniorrådgiver og prosjektansvarlig samordning av statlige innsigelser hos Folkesmannen i Rogaland 2015-2019

Trainee, PwC i Stavanger mars 2014

Hovedarbeidsområder:

Barnevern
Plan og bygningsrett
Testament- arverett- privat skifte av dødsbo
Samlivsavtaler
Voldsoffererstatning