Tor Inge Borgersen

Tor Inge Borgersen (f. 1953)

Advokat Tor Inge Borgersen har lang erfaring som advokat i Sandnes. Han begynte som advokat i advokatfirma Gramstad & Sekse i 1986 og har arbeidet innefor et bredt saksfelt med hovedvekt på konkurs og som forsvarer i straffesaker. Han er fast forsvarer ved Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.

Juridisk embetseksamen i 1979

Førstekonsulent i Justisdepartementet fra 1979 – 1981

Politiadjutant ved Stavanger politikammer 1981 – 1983

Dommerfullmektig ved Jæren tingrett fra 1983 – 1985

Advokat og partner i Advokatfirma Sekse & Co AS fra 1985 – 2011

Advokat i Advokatfirma Borgersen AS fra 2011

Fast forsvarer ved Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett

 

Hovedarbeidsområder:

  • Konkurs- og insolvensbehandling
  • Selskapsrett
  • Arverett – Testament
  • Arveplanlegging
  • Arveoppgjør – privat skifte av dødsbo
  • Ektepakt – Samboeravtaler. Økonomisk oppgjør etter skilsmisse av samboerskap.
  • Arbeidsrett
  • Bistand ved oppsigelse/avskjed
  • Forsvarer i straffesaker