Advokat Kristine Yrke

Permisjon

Utdannelse:

 • Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, vår 2013
 • Sosiologi, Universitetet i Stavanger, 2007-2008

Arbeidserfaring:

 • Advokat, Advokatene Borgersen, Steinsvåg & Sæther, 2016-
 • Advokatfullmektig, Advokatene Borgersen, Steinsvåg & Sæther, 2015 – 2016
 • Førstekonsulent, Statens sivilrettsforvaltning, august 2013-2015

Verv:

 • Medlem i Yngre advokater Sør-Rogaland krets, Advokatforeningen 2017-

Hovedarbeidsområder:

 • Strafferett – forsvarer og bistandsadvokat – Voldsoffererstatning
 • Familierett – Skjevdeling – Samlivsavtaler
 • Arverett – Testament – Privat skifte av dødsbo
 • Barnevern
 • Arbeidsrett