Arbeidsrett

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett gjennom bistand til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi har således god erfaring fra begge sider av bordet.

Dette er et rettsområde som er praktisk viktig og der kunnskapen om regelverket er sentralt for å få det man har krav på.

Ta kontakt eller kom innom våre kontor i Sandnes og Egersund, så skal vi se hva vi kan hjelpe deg med.

Problemstillinger vi ofte kommer bort i er:

  • Spørsmål knyttet til arbeidsavtaler, provisjon
  • Tariff
  • Arbeidstid, feriepenger, sykdom
  • Arbeidsmiljø, herunder mobbing og trakassering
  • Bistand ved drøftelsesmøter
  • Oppsigelse og avskjed
  • Bistand i forhandlingsmøter med arbeidsgiver
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Bistand ved sluttpakker / sluttavtaler
  • Virksomhetsoverdragelse

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema