Familierett

Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere.

Videre omfattes også regler for foreldet mellom foreldre og barn, blant annet om daglig omsorg, foreldreansvar, samværsrett m.m.

Vi bistår med utarbeidelse av ektepakter, samboeravtaler, og økonomisk oppgjør etter avsluttet ekteskap eller samboerforhold – herunder skjevdelingspørsmål og vederlagskrav.

Vi bistår videre med barnefordeling og foreldretvister.