Familierett

Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere.

Vi bistår med utarbeidelse av ektepakter, samboeravtaler, og økonomisk oppgjør etter avsluttet ekteskap eller samboerforhold – herunder skjevdelingsspørsmål og vederlagskrav.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema