Advokat Tor Inge Borgersen

Advokat Tor Inge Borgersen har lang erfaring som advokat i Sandnes. Han begynte som advokat i advokatfirma Gramstad & Sekse i 1986 og har arbeidet innefor et bredt saksfelt med hovedvekt på konkurs og som forsvarer i straffesaker. Han er fast forsvarer ved Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

 • Privatpraktiserende advokat fra 1985 –
 • Dommerfullmektig ved Jæren sorenskriverkontor fra 1983-1985
 • Politiadvokat ved Stavanger politikammer fra 1981-1983
 • Førstekonsulent i Justisdepartementet fra 1979 -1981.
 • Juridisk embetseksamen 1979

Saksområder:

 • Selskapsrett – insolvens- og konkursbehandling
 • Arbeidsrett
 • Arv og skifte av dødsbo
 • Ektefelleskifte herunder skjevdeling
 • Faste eiendommers rettsforhold
 • Odelsrett
 • Tomtefeste fritidseiendom