Fast eiendom

Noen ganger kan det oppstå uenighet om hvilke rettigheter en eiendom har. Dette kan være spørsmål om tomtegrenser, vegrett og andre nabotvister. Videre omfatter det rettighetstyper som tomtefeste og servitutter, hevd og sameie.

Ofte blir det spørsmål om hvordan forholdene har vært og hva som var forutsatt i sin tid. Sentrale dokumenter som kan kaste lys over dette kan være avtale, skjøte, skylddelingsforretning, og byggesaksdokumenter.

Andre sakstyper kan være feil og mangler ved fast eiendom, f. eks. om du har kjøpt bolig eller hytte. Vi har i den forbindelse et godt kontaktnett med takstmenn.

Kontoret har lang erfaring innenfor rettsområdet og bistår både kommuner i Rogaland og privatpersoner i denne sakstypen.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema