Om oss

Kontorets advokater yter juridisk bistand, både i form av rådgivning og alminnelig tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring.

Advokat Borgersen er fast forsvarer ved Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.
Advokat Sæther har Møterett for Høyesterett.

Kontoret kan bistå innenfor de fleste rettsområder, og vi får oppdrag fra både privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige.