Om oss

Kontorets advokater yter juridisk bistand, både i form av rådgivning og alminnelig tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring.

Advokat Borgersen er fast forsvarer ved Sør-Rogaland tingrett.
Advokat Holst Sæther har møterett for Høyesterett.

Kontoret kan bistå innenfor de fleste rettsområder, og vi får oppdrag fra både privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige.

Du finner oss i trivelige lokaler i Høylandsgata