Selskapsrett

Ved etablering av virksomhet er det viktig å velge hensiktsmessig selskapsform. Våre advokater har lang erfaring med hensyn til rådgivning med hensyn til fornuftig valg av selskapsform, og vi kan videre bistå med selve etableringen.

Skal flere sammen starte et selskap, vil det være viktig å sikre den enkeltes verdier og interesser. Slik sikring, av verdier og interesser, kan gjøres gjennom en aksjonæravtale mellom de aktuelle eierne. Våre advokater har erfaring og kompetanse og bistår regelmessig kommuner, bedrifter og privatpersoner ved spørsmål knyttet til selskapsretten.

Innen selskapsretten kan vi blant annet bistå med følgende:

  • Vurdering av hensiktsmessig selskapsform; aksjeselskap (AS), selskap med delt ansvar (DA), ansvarlig selskap (ANS), enkeltpersonforetak (EPF) eller stiftelse
  • Etablering/stiftelse av ønsket selskapsform
  • Aksjonæravtaler og selskapsavtaler
  • Kjøp og salg av aksjeselskap, aksjer
  • Omdanning av enkeltpersonforetak
  • Kapitalforhøyelser
  • Avvikling, oppløsning og sletting av aksjeselskap og andre selskaper
  • Aksjonærkonflikter

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema