Priser

Våre priser avtales særskilt for det enkelte oppdrag beroende på blant annet sakens kompleksitet og den enkelte advokats erfaring og kompetanse.

Den timepris som er gjeldende for det enkelte oppdrag vil vanligvis fremgå av den innledende oppdragsbekreftelse som sendes klienten. I alminnelighet ligger timeprisene for advokatenes bistand i ordinære sivile saker i intervallet mellom kr 1.750 og kr 2.500 per time.

Det er likevel slik at arbeid utført av advokatfullmektig vanligvis vil bli avregnet etter en timesats på kr. 1 500. Merverdiavgift kommer i tillegg. For saker undergitt fri rettshjelp på offentlig kostnad gjelder andre priser.

Du finner oss i trivelige lokaler i Høylandsgata i Sandnes og i Nesgården i Egersund

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema