Arverett

Har du spørsmål og problemstillinger rundt arv? Vårt kontor bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter innenfor arv og skifte.

Opprettelse av testament og tolking av testament

Et testament er et dokument som tar sikte på å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Ved å opprette et testament kan man forebygge fremtidige konflikter. Dersom man har et ønske om må gi formuen til en veldedig organisasjon, tilgodese en som ikke er livsarving, eller på annen måte styre hva som skal skje med verdier man etterlater seg, må man opprette et testament.

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, for den som ønsker å ordne forholdene sine selv for en fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser. En fremtidsfullmakt kan blant annet inneholde fullmakt til å disponere bankkontoer og gi salgsoppdrag og gi salgsoppdrag for eiendom.

Dødsboskifte

Ved dødsfall oppstår det flere problemstillinger for de etterlatte. Våre advokater bistår ved den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlater seg og fordelingen av det som er igjen etter at gjeld, utgifter og andre forpliktelser er gjort opp.

Skifte eller uskiftet bo?

Dersom en som er gift dør, har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskifte med hans slektsarvinger etter loven. Dette innebærer at gjenlevende slipper å skifte (dele arven) med avdødes arvinger. Hvis avdøde hadde særkullsbarn (barn med noen annen en sin ektefelle), kan disse kreve at gjenlevende skifter boet.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema