Erstatningsrett

Har du blitt skadet på jobb, utsatt for mobbing, feilbehandlet eller vokst opp i et hjem der barnevernet burde ha overtatt omsorgen? Da kan du ha krav på erstatning.

Erstatningsretten handler om vilkårene som må foreligge for at den ansvarlige skal bli erstatningsansvarlig overfor skadelidte. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng.

Erstatningsretten omfatter alt fra trivielle til katastrofale skader. Sakstypene kan være alt fra person- og tingsskader, herunder yrkesskader, pasientskader, senskader, skade på ting, til reglene om produktansvar, forurensning, næringslivet som skadevolder og skadeforvoldelser som skyldes offentlig virksomhet.

Det er på dette rettsområdet gode sjanser for å få fri rettshjelp.

Våre advokater bistår både det offentlige og privatpersoner i denne sakstypen fra Lund i sør til Sandnes, Stavanger og Ryfylke i nord.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema