Ekspropriasjons - og skjønnsrett

Planlegger det offentlige å etablere turveg, park eller utvide riksveg? Det offentlige har anledning til å ekspropriere eiendom til bestemte formål.

Det kan enten gjøres gjennom å overta eiendomsretten til arealet eller å erverve en bruksrett til det. For at dette skal skje, er det visse vilkår som må være oppfylt, og prosessen her kan være krevende.

Gyldigheten av ekspropriasjonsvedtaket blir prøvd av skjønnsretten, som også fastsetter erstatning. Det er videre mulighet for å bli enig med det offentlige om både grunnavståelse og erstatning, eller la skjønnsretten fastsette erstatningen gjennom et avtaleskjønn.

Vårt kontor har lang erfaring og kan bistå på alle områder i prosessen. Du som grunneier vil i de fleste tilfellene ha krav på at det offentlige dekker advokatkostnadene.

Våre advokater bistår jevnlig både det offentlige og private parter i slike saker, og kan ta imot klienter på våre kontor i Egersund og Sandnes.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema