Plan- og bygningsrett

Ønsker du å bygge på eiendommen din, eller har du fått nabovarsel om at naboen skal bygge? Da vil dette reguleres av plan- og bygningsloven. Mest sannsynlig vil tiltaket kreve tillatelse fra kommunen.

Om tiltaket er unntatt søknadsplikt, for eksempel at garasjen er under 50 m2 eller at terrassen er en meter fra nabogrensen, må tiltaket likevel være i samsvar med reguleringsplan.

Plan- og bygningsretten omfatter videre ulike sektorlover som kan være relevante.  Av relevante sektorlover innenfor plan- og bygningsretten, vises det til jordlova, naturmangfoldloven og forurensingsloven.

Vårt kontor bistår i samtlige saker som omhandler plan- og bygningsloven med tilhørende sektorlovverk, enten det er i forbindelse med en reguleringsplanprosess, et byggetiltak, ulovlighetsoppfølging, eller andre saker om fast eiendom der det kreves tillatelse fra offentlige myndigheter.

Vi har fra våre kontor i Sandnes og Egersund god kjennskap til byggesaksbehandlingen i kommunene i Dalane, Jæren, i Ryfylke og i Stavanger-området.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema