Konkurs, insolvens og restrukturering

Et selskap som har havnet opp i økonomiske uføre vil stå overfor en rekke kompliserte juridiske problemstillinger.

Våre advokater har betydelig erfaring og kompetanse når det kommer til spørsmål relatert til insolvens, restrukturering og konkurs. Vi har lang erfaring med å håndtere de utfordringer selskapet, selskapets ledelse, styret, eierne og kreditorene møter.

Vi kan også bistå ansatte med å begjære arbeidsgiver konkurs pga. manglende lønn. Kostnader til konkursbegjæring vil bli dekket av NAV Lønnsgaranti.

Flere av våre advokater har gjennom de siste 20 årene påtatt seg løpende bostyreroppdrag for tingretten slik at vi besitter verdifull erfaring og kompetanse innen området.

Vi bistår blant annet med følgende forhold:

 • Selskapsgjennomgang og vurdering av ulike handlingsalternativer
 • Egenkapitalspørsmål og lånetransaksjoner
 • Gjeldsforhandlinger og underhåndsakkord
 • Rådgivning og vurdering med hensyn til styrets ansvar og plikter
 • Sikring av kreditorinteresser
 • Ulike avtalerettslige spørsmål knyttet til konkurs, insolvens og restrukturering
 • Panterettslige spørsmål
 • Pengekrav og tvangsinndrivelse
 • Granskningsoppdrag
 • Prosessoppdrag ved tvister knyttet til styreansvar, revisoransvar og omstøtelse
 • Arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelser

Lønnsgarantispørsmål ved konkurs

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema