Strafferett

Våre advokater har bred og lang erfaring innenfor strafferetten, og vi besitter erfaring fra politiet/påtalemyndigheten og domstolen. To av våre advokater er i dag fast forsvarer både ved Jæren tingrett og lagmannsretten.

I saker hvor man er siktet eller tiltalt har man krav på å la seg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Det gjelder under etterforskning, varetektsfengsling og hovedforhandling. I de fleste tilfeller dekkes kostnader til advokat av det offentlige.

Vi bistår også i saker hvor man er fornærmet i en straffesak, da som bistandsadvokat for fornærmede. Vår rolle i denne type saker er å ivareta fornærmedes interesser under etterforsking, og ved en eventuell hovedforhandling. Eksempler på skjer hvor vi opptrer som bistandsadvokat er saker som gjelder vold i nære relasjon, sedelighet, brudd på besøksforbud mv.