Strafferett

Har du blitt involvert i en straffesak som siktet eller tiltalt? Da har du krav på å bli bistått av forsvarer etter fritt valg. I de fleste tilfellene vil det offentlige dekke advokatkostnadene.   

Å være representert tidlig med forsvarer vil være klokt i saker med et visst alvor. Ofte vil saken starte ved en pågripelse og det vil være vanskelig å orientere seg. Politiet gir få opplysninger om saken, og første avhør er særdeles viktig. Å ha en forsvarer allerede fra pågripelse og under etterforskningen, kan være utslagsgivende.

Vi bistår også i saker hvor man er fornærmet i en straffesak, da som bistandsadvokat. Vår rolle i denne type saker er å ivareta fornærmedes interesser under etterforsking, og ved en eventuell hovedforhandling. Det kan da være aktuelt å fremme krav om oppreisning og krav om økonomisk tap mot gjerningspersonen. Typiske eksempler vil på sakstyper vil være vold i nære relasjon, voldtekt, brudd på besøksforbud mv.

Våre advokater har bred kompetanse innenfor strafferetten og har bistått i flere større og kompliserte saker i både tingrett og lagmannsrett. Vi har i hovedsak hatt nedslagsfelt i Sandnes, Jæren og Dalane, men har også hatt flere saker for klienter i Stavanger-området.

Fagpersoner:

Fagområder

Kontakt oss

Høyre skjema