Advokat Aleksander Steinsvåg

Aleksander Steinsvåg bistår både offentlige og private klienter med rådgiving og prosedyre. Steinsvåg arbeider hovedsakelig innenfor problemstillinger tilknyttet fast eiendom, forvaltningsrettslige områder, erstatningsrett, strafferett og konkurs.

Steinsvåg har vært partner siden 2022 og har i tillegg bakgrunn som rådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland. I løpet av årene som advokat har han opparbeidet seg prosedyreerfaring fra både fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett.

Utdanning:

  • Mastergrad i rettsvitenskap, 2015, Universitetet i Bergen
  • Årsstudium i filosofi 2012, Universitetet i Agder

Arbeidserfaring:

  • 2022 – Partner/advokat i Advokatene Borgersen, Steinsvåg & Sæther
  • 2019 – 2022 – Advokat i Advokatene Borgersen, Steinsvåg & Sæther
  • 2017 – 2019 – Advokatfullmektig i Advokatene Borgersen, Steinsvåg & Sæther
  • 2015 – 2017 – Rådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland