Advokat Johnny Helleren

Johnny Helleren bistår med tvisteløsning og prosedyre for både offentlige og private parter. Hans mest sentrale arbeidsområder er fast eiendom, kontraktsrett, erstatningsrett, familie, arv og skifte.

Helleren har vært dommerfullmektig i Dalane tingrett og Sør-Rogaland tingrett fra 2019 til 2022. Som dommerfullmektig opparbeidet han seg en bred erfaring i tvisteløsning.

Utdannelse:

  • Mastergrad i rettsvitenskap, 2015, Universitetet i Tromsø
  • Utveksling høstsemesteret 2014, University of California, Los Angeles

Arbeidserfaring:

  • 2022 – Advokat i Advokatene Borgersen, Steinsvåg & Sæther
  • 2022 – Sensor ved Universitetet i Stavanger
  • 2019 – 2022 – Dommerfullmektig i Dalane tingrett og Sør-Rogaland tingrett
  • 2018 – 2019 – Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Jensen
  • 2016 – 2018 – Rådgiver i Kriminalomsorgen, Åna og Stavanger fengsel
  • 2015 – 2016 – Førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet